Les définitions

Les derniers ajouts/modifications (30) + Ajouter
mdjufumuyo
Mndru yatsio mwema eâkili.
mdjufumuyo
Mndru yatsio mwema eâkili.
pvishia (u-)
Ukaza leso hau ɗara ili ufinihe upanɗe wa mwili.
Pvishia zinyele.
Pvishia zenyile.
Couvre tes cheveux.
pvishia (u-)
Ukaza leso hau ɗara ili ufinihe upanɗe wa mwili.
Pvishia zinyele.
Pvishia zenyile.
Couvre tes cheveux.
mnafiki
Mndru ufanyo kusudi yamɓe ndrabo.
Mwana ola mnafiki swafi. Hadja hanambia ndrogoo napvo hambia e mwadzani wangu e kinyume.
Cet enfant est vraiment hypocrite. Il m'a raconter une chose et à dit le contraire à mon amie.
mnafiki
Mndru ufanyo kusudi yamɓe ndrabo.
Mwana ola mnafiki swafi. Hadja hanambia ndrogoo napvo hambia e mwadzani wangu e kinyume.
Cet enfant est vraiment hypocrite. Il m'a raconter une chose et à dit le contraire à mon amie.
mfumakio
mtru kakia shitru.
mfumakio
mtru kakia shitru.
mwana-fudzana
mwana ya fiwa ni mdzadzahahe
mwana-fudzana
mwana ya fiwa ni mdzadzahahe
mfu
mndru ya hafa
mfu
mndru ya hafa
shonga
Namna mbovu ya ufanya shitru.
Mwendza shonga.
shonga
Namna mbovu ya ufanya shitru.
Mwendza shonga.
shonga
Hali mɓi idjilio mndru.
Waye na shonga.
Ye na shonga.
Il porte la guigne.
shonga
Hali mɓi idjilio mndru.
Waye na shonga.
Ye na shonga.
Il porte la guigne.
salamu
Shitrenɗwa sha usalimia mntru. Âlama ya mastehi mbeli mwa mntru.
Veleha masalamu ha uwadzaɗe waho.
Pveha zesalamu oha nɗuzaho.
Passe mes salutations à tes parents.
salamu
Shitrenɗwa sha usalimia mntru. Âlama ya mastehi mbeli mwa mntru.
Veleha masalamu ha uwadzaɗe waho.
Pveha zesalamu oha nɗuzaho.
Passe mes salutations à tes parents.
nyora
Jua livagao ɓinguni, haswatan ukuni.
Zinyora zo uvaga ukuni.
Zenyora zo uwala pvomasihu.
Les étoiles brillent la nuit.
nyora
Jua livagao ɓinguni, haswatan ukuni.
Zinyora zo uvaga ukuni.
Zenyora zo uwala pvomasihu.
Les étoiles brillent la nuit.
mfuma-zinyama
Mfumozi wa zinyama.
Mfuma-zinyama aviri mbeli na inyumɓa.
Mfuma-zinyama hapviri usoni mwa enyumɓa.
Le chasseur passa prêt de la maison. (Extrait du Petit Chaperon Rouge traduit en shiMaore)
mfuma-zinyama
Mfumozi wa zinyama.
Mfuma-zinyama aviri mbeli na inyumɓa.
Mfuma-zinyama hapviri usoni mwa enyumɓa.
Le chasseur passa prêt de la maison. (Extrait du Petit Chaperon Rouge traduit en shiMaore)
riɓa
Shindru sha hiɓwa.
Mali ya riɓa.
Argent sale.
riɓa
Shindru sha hiɓwa.
Mali ya riɓa.
Argent sale.
shikandre
Karatasi lilio harmiwa shiyo au ɓuku.
Zikandre za shiyo zirandruha.
Nyinkaɗe za shiyo ziranɗuha.
Les pages du livre sont déchirées.
shikandre
Karatasi lilio harmiwa shiyo au ɓuku.
Zikandre za shiyo zirandruha.
Nyinkaɗe za shiyo ziranɗuha.
Les pages du livre sont déchirées.
range
Nɗ'oweu uredjeziwao na hindru, yo utsongeza ledzitso litafautishe, liramɓue hindru ɓila uwaza omwili wa hasho.
Harimwa iɓeramu ya Komori, irange ya Mwali ndzindzanu, ya Maore ndjeu, ya Ndzuani ndzukundru, ya Ngazidja bile.
Harumwa eɓeramu ya Komori, erange ya Mwali ndzindzanu, ya Maore ndjeu, ya Ndzuani nyinkunɗu, ya Ngazidja bile.
Dans le drapeau des Comores, la couleur de Mohéli c'est le jaune, de Mayotte c' est le blanc, d'Anjouan c'est le rouge, et de Grande Comore c'est le bleu.
range
Nɗ'oweu uredjeziwao na hindru, yo utsongeza ledzitso litafautishe, liramɓue hindru ɓila uwaza omwili wa hasho.
Harimwa iɓeramu ya Komori, irange ya Mwali ndzindzanu, ya Maore ndjeu, ya Ndzuani ndzukundru, ya Ngazidja bile.
Harumwa eɓeramu ya Komori, erange ya Mwali ndzindzanu, ya Maore ndjeu, ya Ndzuani nyinkunɗu, ya Ngazidja bile.
Dans le drapeau des Comores, la couleur de Mohéli c'est le jaune, de Mayotte c' est le blanc, d'Anjouan c'est le rouge, et de Grande Comore c'est le bleu.
shiyo
Djimliso za nyinkaɗe ziɓaliao maandzishi zahusu tarehi hau îlimu.
Tsinunua shiyo sha shiFarantsa na sha shiNgereza.
Tsihulu shiyo sha shiFarantsa na sha shiNgereza.
J'ai acheté un livre de français et d'anglais.
shiyo
Djimliso za nyinkaɗe ziɓaliao maandzishi zahusu tarehi hau îlimu.
Tsinunua shiyo sha shiFarantsa na sha shiNgereza.
Tsihulu shiyo sha shiFarantsa na sha shiNgereza.
J'ai acheté un livre de français et d'anglais.
ɓuku
Djimliso za nyikanɗe zipangao shindru sha uhandziha risala hau makalima ya ufanya hazi.
Liɓuku la hisaɓu lirandruha.
Leɓuku la isaɓu linambuha.
Le cahier de calcul s'est déchiré.
ɓuku
Djimliso za nyikanɗe zipangao shindru sha uhandziha risala hau makalima ya ufanya hazi.
Liɓuku la hisaɓu lirandruha.
Leɓuku la isaɓu linambuha.
Le cahier de calcul s'est déchiré.
nyora
Nɗ'eɗasturi ya shiumɓe.
Kila mntru ana inyora yahe.
Haina mndru nge n'enyora yahahe.
Chaque personne a sa destinée !
nyora
Nɗ'eɗasturi ya shiumɓe.
Kila mntru ana inyora yahe.
Haina mndru nge n'enyora yahahe.
Chaque personne a sa destinée !
nyora
Ukana huɓa ya hunwa.
Nahika mntru ana nyora, mntru hunwa maji.
Eka mndru nge na nyora, mndru hunwa madji.
Quand on a soif, on boit de l'eau.
nyora
Ukana huɓa ya hunwa.
Nahika mntru ana nyora, mntru hunwa maji.
Eka mndru nge na nyora, mndru hunwa madji.
Quand on a soif, on boit de l'eau.
nyamɓa
Inyama shiramɓayao shilo na furunku dziro lihifadhwio omwili wahe. Ngapvo aina ziêshio mtsangani, ɓaharini, hau dziwani.
Jwai la nyamɓa.
Djwai la nyamɓa.
Œuf de tortue.
nyamɓa
Inyama shiramɓayao shilo na furunku dziro lihifadhwio omwili wahe. Ngapvo aina ziêshio mtsangani, ɓaharini, hau dziwani.
Jwai la nyamɓa.
Djwai la nyamɓa.
Œuf de tortue.
puringa
Pvahali vwalio matsaha mengi.
Puringani vwasunuka nai.
Puringani ngapvanukao nai.
À la décharge ça sent mauvais.
puringa
Pvahali vwalio matsaha mengi.
Puringani vwasunuka nai.
Puringani ngapvanukao nai.
À la décharge ça sent mauvais.
-paro-
Shisaiɗio sha zitrenɗwa, uonesao amba ishitrenɗwa raha kashafanyishiha.
Tsaparofanya hazi.
Ndjaparofanya hazi.
Je n'ai jamais travaillé.
-paro-
Shisaiɗio sha zitrenɗwa, uonesao amba ishitrenɗwa raha kashafanyishiha.
Tsaparofanya hazi.
Ndjaparofanya hazi.
Je n'ai jamais travaillé.
-paro-
Shisaiɗio sha zitrenɗwa, uonesao amba ishitrenɗwa madza shifanyishiha.
Tsiparomuona ɗagoni.
Tsiparommona ɗahoni.
Je l'ai déjà vu à la maison.
-paro-
Shisaiɗio sha zitrenɗwa, uonesao amba ishitrenɗwa madza shifanyishiha.
Tsiparomuona ɗagoni.
Tsiparommona ɗahoni.
Je l'ai déjà vu à la maison.
isaiɗio sha zitrenɗwa
Kalima irumishihao kaɓla ya shitrenɗwa ili iwonese enamna hau ehali sheitrenɗwa shifanyishiao.
-PARO-, -TSO-, -ƊO-, -JO-/-DJO-, izo zisaiɗio za zitrenɗwa.
-PARO-, -TSO-, -ƊO-, -JO-/-DJO-, sont des auxiliaires verbaux
isaiɗio sha zitrenɗwa
Kalima irumishihao kaɓla ya shitrenɗwa ili iwonese enamna hau ehali sheitrenɗwa shifanyishiao.
-PARO-, -TSO-, -ƊO-, -JO-/-DJO-, izo zisaiɗio za zitrenɗwa.
-PARO-, -TSO-, -ƊO-, -JO-/-DJO-, sont des auxiliaires verbaux
pangua (u-)
Udjitolea madzi ɓila maji (ha ɓwe, mwiri, ɗavu, kartasi)
pangua (u-)
Udjitolea madzi ɓila maji (ha ɓwe, mwiri, ɗavu, kartasi)
pangu
Koho ya maele.
Leo risila pangu.
Leo ngarilao pangu.
Aujourd'hui on mange la croûte du riz.
pangu
Koho ya maele.
Leo risila pangu.
Leo ngarilao pangu.
Aujourd'hui on mange la croûte du riz.
pandra (u-)
Uhea ha usika ha imihono, na imindru.
Upandra mulima.
Escalader une montage.
pandra (u-)
Uhea ha usika ha imihono, na imindru.
Upandra mulima.
Escalader une montage.
pandra (u-)
Uhea shinyama.
Upandra farasi.
Monter à cheval.
pandra (u-)
Uhea shinyama.
Upandra farasi.
Monter à cheval.
mupambi
Ɗe mtru yatayarishao ɓiɓi harusi harimwa umpambo na umpindro wahe.
Mupambi atsonipindra zinguo ndjema za harusi.
L'habilleuse va me vêtir des plus beaux vêtements de mariage.
mupambi
Ɗe mtru yatayarishao ɓiɓi harusi harimwa umpambo na umpindro wahe.
Mupambi atsonipindra zinguo ndjema za harusi.
L'habilleuse va me vêtir des plus beaux vêtements de mariage.
ɓunɗuki
Swilaha irumishihao ha risasi.
ledjeshi litoa eɓunɗuki yahe.
Le gendarme a sorti son pistolet.
ɓunɗuki
Swilaha irumishihao ha risasi.
ledjeshi litoa eɓunɗuki yahe.
Le gendarme a sorti son pistolet.
mhanɗazi
Nɗ'euelesheo shahula hau hindru itsokao yontsi.
Nipairie emhanɗazi apvo !
Appelle-moi le serveur !
mhanɗazi
Nɗ'euelesheo shahula hau hindru itsokao yontsi.
Nipairie emhanɗazi apvo !
Appelle-moi le serveur !

Les définitions