Saving the translations for shiKomori-English dictionary project
  • Entrée
  • Traduction
  • Phrase d'exemple
  • TERMINER
ShiKomori/English Project :
Objective, translate all existing words into English before June 30, 2020.

How does it work? The ORELC project is a participative project where every day contributors record words in the dictionary. You have a good level of English? Come participate in the development of the dictionary by becoming a contributor.
Started on: 23.11.2019. until :
Translation rate :
24.8%

Me too, I want to participate

See contributors
1 . -kali
2 . -kavu
3 . -kinaivu
4 . -kundru
5 . -kutri
6 . ka (u-)
7 . ka na (u-)
8 . kaa
9 . kaɓa
10 . kaɓaila
11 . kaɓila
12 . kaɓili (u-)
13 . kaɓisa
14 . kaɓla
15 . kaɓula
16 . kaɓulia
17 . kaɓuri
18 . kaciri
19 . kadha
20 . kadhwi
21 . kadimia (u-)
22 . kadiri
23 . kadza (u-)
24 . kafa
25 . kafe
26 . kafiri
27 . kafiriha (u-)
28 . kafu
29 . kafuri
30 . kaimati
31 . kairi
32 . kaka (u-)
33 . kalafuba
34 . kalalao
35 . kalalawi
36 . kalamu
37 . kalantsiza (u-)
38 . kali
39 . kalia (u-)
40 . kalima
41 . kaliso
42 . kalite
43 . kalte
44 . kamanfi
45 . kamba
46 . kamili
47 . kamiliha (u-)
48 . kamusi
49 . kamwe
50 . kana hadja (u-)
52 . kanciri
53 . kandamiza (u-)
54 . kandre
55 . kandzu
56 . kanga
58 . kanguzi
59 . kanisa
60 . kantsi (u-)
61 . kanuni
62 . kapa
63 . kapisho
64 . kapuka
65 . kapvu
66 . kapwa
67 . kara
68 . karafu
69 . karamu
70 . karanfu
71 . karani
72 . karara
73 . karata
74 . karatasi
75 . kare
76 . kariɓisa (u-)
77 . kariɓisha (u-)
78 . kariɓu
79 . kariɓu (u-)
80 . kariɓu na
81 . kariɓu ya
82 . kariɓuni
83 . karne
84 . karo
85 . karu
86 . kasa
87 . kasangwe
88 . kasha
89 . kashida
90 . kashikazi
91 . kasi (u-)
92 . kasia
93 . kasimu (u-)
94 . kasiri (u-)
95 . kaswiɗa
96 . katili
97 . katra (u-)
98 . katramu (u-)
99 . kauha (u-)
100 . kaulu
101 . kausa (u-)
102 . kaushia (u-)
103 . kavi
104 . kavu
105 . kawa
106 . kawaiɗa
107 . kawe
108 . kaya
109 . kaya (u-)
111 . kaya hai (u-)
114 . kaya na (u-)
115 . kaya telele (u-)
116 . kaza (u-)
117 . kaza alama (u-)
118 . kazana (u-)
119 . kengele
120 . kentsi (u-)
121 . kenye
122 . keso
123 . ketsi (u-)
124 . ketsisa (u-)
125 . khasara
126 . khatua
127 . khatwari
128 . khatwi
129 . kheri
130 . ki-haki
131 . ki-rasmi
132 . kia (u-)
133 . kiama
134 . kiasi
135 . kiasisha (u-)
136 . Kibla
137 . kibulani
138 . kiɓuri
139 . kiemba
140 . kifafa
141 . kifu
142 . kihira (u-)
143 . kila
144 . kilo
145 . kiloti
146 . kinaya (u-)
147 . kingia (u-)
148 . kinyume
149 . kio
150 . kio la sera
151 . kira
152 . kiri (u-)
153 . kirimu (u-)
154 . kishali
155 . kiswa
156 . kitani
157 . kitsa (u-)
158 . ko
159 . koɓa
160 . kodjo
161 . kodo
162 . kodza (u-)
163 . kofia
164 . kofu
165 . koho
166 . kohoa (u-)
167 . kohola (u-)
168 . kojo
169 . koko
170 . kokoi
171 . kokombr
172 . kokotsa (u-)
173 . kole
174 . koma (u-)
175 . komba
176 . komba-komba
177 . kombe
178 . komɓo
179 . komɓoa (u-)
180 . kome
181 . komia (u-)
182 . komio
183 . komo