Saving the translations for shiKomori-English dictionary project
ShiKomori/English Project :
Objective, translate all existing words into English before June 31, 2020.

How does it work? The ORELC project is a participative project where every day contributors record words in the dictionary. You have a good level of English? Come participate in the development of the dictionary by becoming a contributor.
Started on: 23.11.2019. until :
Translation rate :
35.7%

Me too, I want to participate

See contributors
1 . -kadimu
2 . -kavu
3 . -kinaivu
4 . -kundru
5 . -kutri
6 . ka (u-)
7 . kaa
8 . Kaaba
9 . kaɓa
10 . kaɓaila
11 . kaɓila
12 . kaɓili (u-)
13 . kaɓisa
14 . kaɓla
15 . kaɓula
16 . kaɓulia
17 . kaɓuri
18 . kaciri
19 . kada
20 . kadha
21 . kadhi
22 . kadhwi
23 . kadimia (u-)
24 . kadiri
25 . kadza (u-)
26 . kadzia (u-)
27 . kafa
28 . kafe
29 . kafiri
30 . kafiriha (u-)
31 . kafu
32 . kafuri
33 . kaha
34 . kaidi (u-)
35 . kaimati
36 . kairi
37 . kaka (u-)
38 . kakaɗu
39 . kaki
40 . kala
41 . kalafuba
42 . kalaga
43 . kalalao
44 . kalalawi
45 . kalamu
46 . kalantsiza (u-)
47 . kalawadala
48 . kalaweni
49 . kaleni
50 . kali
51 . kalia (u-)
52 . kalibano
53 . kalima
54 . kaliso
55 . kalte
56 . kalwa (u-)
57 . kamanfi
58 . kamari
59 . kamba
60 . kamili
61 . kamiliha (u-)
62 . kamusi
63 . kamwe
64 . kana (u-)
65 . kana hadja (u-)
67 . kanciri
68 . kandamiza (u-)
69 . kandra
70 . kandre
71 . kandzi
72 . kandzu
73 . kanɗe
74 . kanga
76 . kangaja
77 . kangaya
78 . kanguzi
79 . kanisa
80 . kantsi (u-)
81 . kanuni
82 . kanya
83 . kapa
84 . kapisho
85 . kapoka
86 . kapuka
87 . kapvu
88 . kapwa
89 . kara
90 . karafu
91 . karamu
92 . karanfu
93 . karani
94 . karara
95 . kararauki
96 . karata
97 . kare
98 . kariɓisa (u-)
99 . kariɓisha (u-)
100 . kariɓu
101 . kariɓu (u-)
102 . kariɓu na
103 . kariɓu ya
104 . kariɓuni
105 . karne
106 . karo
107 . karoɓwe
108 . kartasi
109 . karu
110 . kasa
111 . kasangwe
112 . kasha
113 . kashida
114 . kashikazi
115 . kasi
116 . kasi (u-)
117 . kasia
118 . kasimu (u-)
119 . kasiri
120 . kasiri (u-)
121 . kasiria (u-)
122 . kasuku
123 . kaswiɗa
124 . katili
125 . katra (u-)
126 . katramu (u-)
127 . katurera
128 . kauha (u-)
129 . kauli
130 . kaulu
131 . kausa (u-)
132 . kaushia (u-)
133 . kavi
134 . kavu
135 . kawa
136 . kawa (u-)
137 . kawaiɗa
138 . kawe
139 . kaya
140 . kaya (u-)
142 . kaya hai (u-)
145 . kaya na (u-)
146 . kaya telele (u-)
147 . kaza (u-)
148 . kaza alama (u-)
149 . kazana (u-)
150 . kengele
151 . kentsi (u-)
152 . kenye
153 . keso
154 . ketsi (u-)
155 . ketsisa (u-)
156 . khasara
157 . khatua
158 . khatwari
159 . khatwi
160 . kheri
161 . khwezi
162 . ki-haki
163 . ki-rasmi
164 . kia (u-)
165 . kiama
166 . kiasi
167 . kiasisha (u-)
168 . Kibla
169 . kibulani
170 . kiɓuri
171 . kiemba
172 . kifafa
173 . kifu
174 . kihira (u-)
175 . kila
176 . kilo
177 . kiloti
178 . kinaya (u-)
179 . kingia (u-)
180 . kintsili
181 . kinyume