Saving the translations for shiKomori-English dictionary project
  • Entrée
  • Traduction
  • Phrase d'exemple
  • TERMINER
ShiKomori/English Project :
Objective, translate all existing words into English before June 30, 2020.

How does it work? The ORELC project is a participative project where every day contributors record words in the dictionary. You have a good level of English? Come participate in the development of the dictionary by becoming a contributor.
Started on: 23.11.2019. until :
Translation rate :
26%

Me too, I want to participate

See contributors
1 . -ɓole
2 . ɓa
3 . ɓaâdhwi
4 . ɓaȃɗa
5 . ɓaȃɗa ufariki
6 . ɓaandzi
7 . ɓaanɗa
8 . ɓaɓa
9 . ɓaɓaɓole
10 . ɓaɓada (u-)
11 . ɓaɓaiha (u-)
12 . ɓaɓaisa (u-)
13 . ɓaɓatiti
14 . ɓaɓu
15 . ɓaɓuha (u-)
16 . ɓada-meso
17 . ɓadala
18 . ɓadala ya
19 . ɓadhili (u-)
20 . ɓadili (u-)
21 . ɓadjo
22 . ɓadza (u-)
23 . ɓaɗi
25 . ɓafuta
26 . ɓaganisa (u-)
27 . ɓahari
29 . ɓaharia
30 . ɓahasha
31 . ɓahashishi
32 . ɓahati
33 . ɓahi !
34 . ɓahi tu
35 . ɓaho
36 . ɓai
38 . ɓaiɓu (u-)
39 . ɓaike
40 . ɓaikwa
41 . ɓaina
43 . ɓaini (u-)
44 . ɓainisha (u-)
45 . ɓaishe
46 . ɓaki (u-)
47 . ɓakia
48 . ɓakisha (u-)
49 . ɓako
50 . ɓakoko
51 . ɓakuli
52 . ɓakwera
53 . ɓala (u-)
54 . ɓalandzi
55 . ɓalia (u-)
56 . ɓalidza (u-)
57 . ɓalighi (u-)
58 . ɓalilia (u-)
59 . ɓalozi
60 . ɓama (u-)
61 . ɓamba (u-)
62 . ɓambu
63 . ɓambwa (u-)
64 . ɓamɓa (u-)
65 . Ɓamɓao
66 . ɓamɓu
67 . ɓamisa (u-)
68 . ɓamuhe
69 . ɓanara
70 . ɓandari
71 . ɓandra
72 . ɓandrishio
73 . ɓandzua (u-)
74 . ɓanɗa
75 . ɓanga
76 . ɓangazo
77 . ɓange
78 . ɓangili
79 . ɓanguzi
80 . ɓangwe
82 . ɓankora
83 . ɓankorwa
84 . ɓanta
85 . ɓantiti
86 . ɓao
87 . ɓara
88 . ɓaraɓufaka
89 . ɓarafu
90 . ɓaraka
91 . ɓaraza
92 . ɓari
93 . ɓariɗi
94 . ɓarika
95 . ɓariki (u-)
96 . ɓarikiha (u-)
97 . ɓariza
98 . ɓarizi (u-)
99 . ɓarua
100 . ɓarza
101 . ɓasha (u-)
102 . ɓashasha
103 . ɓasi !
104 . ɓata
105 . ɓataɓata
106 . ɓatana (u-)
107 . ɓatani
108 . ɓatata
109 . ɓati
110 . ɓatwala
111 . ɓaua
112 . ɓauha (u-)
113 . ɓavu
114 . ɓavuni
115 . ɓawa
116 . ɓaya
117 . ɓaya (u-)
118 . ɓaza (u-)
119 . ɓazari
120 . ɓaziza (u-)
121 . ɓazo
122 . ɓɓa
123 . ɓe
124 . ɓea
125 . ɓeɓea (u-)
126 . ɓeɓeru
127 . ɓeedhwa
128 . ɓega
129 . ɓehewa
130 . ɓei
131 . ɓele
132 . ɓenge
133 . ɓepare
134 . ɓeramu
135 . ɓeshelea
136 . ɓetizi
137 . ɓewe
138 . ɓi
139 . ɓia
140 . ɓiashara
141 . ɓiɓa
142 . ɓiɓi
143 . ɓiɓo
144 . ɓidhwaya
145 . ɓidia
146 . ɓidza
147 . ɓiɗi (u-)
148 . ɓiha (u-)
149 . ɓihanya (u-)
150 . ɓii
151 . ɓiji (u-)
152 . ɓila
153 . ɓila shaka
154 . ɓilauri
155 . ɓili
156 . ɓilingani
157 . ɓinadamu
158 . ɓinda
159 . ɓindro
160 . ɓindrua (u-)
161 . ɓingu
162 . ɓiriani
163 . ɓirika
164 . ɓitana
165 . ɓitsi
166 . ɓiyaya
167 . ɓo
168 . ɓomba
169 . ɓombeo
170 . ɓomɓo
171 . ɓomu
172 . ɓomwa (u-)
173 . ɓora
174 . ɓorwa
175 . ɓua (u-)
176 . ɓuɓu
177 . ɓuɓua (u-)
178 . ɓudzudza (u-)
179 . ɓuhua (u-)
180 . ɓuhudza (u-)
181 . ɓuhuo
182 . ɓuhuri